Balast Suyu Analizi

BALAST SUYU ANALİZİ

IMO (International Maritime Organization), gemilerden kaynaklanabilecek deniz ve atmosferin kirliliğini
önlemek ve gemi güvenlik ve emniyetinin sağlanması için farklı komitelerden oluşmuş bir Birleşmiş
Milletler kuruluşudur. Yapılan çalışmalarda da, dünyanın farklı bölgelerindeki deniz kirliliğinin en
önemli etkenlerinden birisinin balast suyu ile denizlerin kirlenmesi konusu oluşturmaktadır. MEPC
kapsamında da, bunu önleyici bazı sözleşmelere imza atılmıştır.
Tam adı ile Gemilerin Balast Suyu ve Sedimentlerinin Kontrolü ve Yönetimi Uluslararası Sözleşmesi
ismindeki antlaşma ile, gemilere balast suyu ile alınan zararlı patojenlerin ve bakterilerin, gemilerin
sefer yaptıkları farklı ekolojik bölgelere taşınmasını önlemeye çalışan bir sözleşmedir.

Balast Suyu Yönetim Standartları Nelerdir?

Şu anda 2 adet balast suyu standardı bulunmaktadır. Bunlar D-1 ve D-2’dir.

D-1 Balast Suyu Yönetim Standardı
Bu standartta gemilerin açık denizlerde, kıyı alanlarından uzakta, balast suyunu kademeli olarak
değiştirmeleri gerekmektedir. İdeal olarak bu, karadan en az 200 deniz mili uzaklıkta ve sudan en az
200 metre derinlikte yapılması gerektiği anlamına gelir. Bu işlem sayesinde, daha az sayıda
organizma hayatta kalacaktır ve bu yüzden gemiler, balast suyunu serbest bıraktıklarında potansiyel
olarak zararlı türler sunma olasılıkları daha az olacaktır.

D-2 Balast Suyu Yönetim Standardı
Bu standartta ise, işin çok daha teknik boyutu hesaplamalara girmektedir. İnsan sağlığına zararlı
indikatör mikroplar dahil olmak üzere, boşaltılabilecek canlı organizmaların maksimum miktarını
belirtir. Bu derecede bir dezenfeksiyon çalışması yapılabilmesi için de, balast suyunun arıtılması için
özel ekipman ve araçlar gerekecektir.

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, tüm gemilerin en azından D-1
standartlarını sağlıyor olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yeni inşa edilecek gemiler de D-2
standartlarına göre yapılacaklar. Tabi, belirli bir süre sonra da tüm gemilerin D-2 standartlarına
kademeli olarak geçişleri sağlanmış olacaktır.

Balast suyu arıtma sistemini devreye alma esnasında numune alma (Commissioning Sampling) ile
ilgili IMO Sirküleri BWM.2/Circ.70 1 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 • D-1 standardı, gemilerin, balast suyunun en az % 95’inin kıyıdan uzak ve derin bir yerde
  değiştirileceği şekilde bir balast suyu değişimi yapmasını gerektirir.
 • D-2 standardında ise aşağıdaki minimum değerlerin sağlanmasından sonra balast suyunun
  boşaltılabilmesi uygun olmaktadır.

D-2 Standardına göre balast suyunu boşaltabilmek için;

 • 50 mikrometreden büyük veya eşit olan metre küp başına 10 canlı organizma,
 • Minimum 10 mikrometre ile 50 mikrometre arasında olan mililitre başına 10 canlı organizma,
 • 100 mililitrede 1 koloni oluşturan birimden (cfu) daha az Toksikogenik kolera bakterisi,
 • 100 mililitrede 250 cfu’dan daha az Escherichiacoli bakterisi,
 • 100 mililitrede 100 cfu’dan daha az bağırsak enterokok bakterisi

olmalıdır.

Balast suyu analizleriniz için laboratuvarımızla iletişime geçiniz.