İmisyon Ölçümü

İMİSYON (HAVA KALİTESİ) ÖLÇÜMLERİ

Çevre mevzuatına tabi olan ve faaliyetleri sonucu emisyon kaynaklarından atmosfere verilen gazların kütlesel debileri, mevzuatlarda belirtilen sınır değerleri aşan tesisler ile faaliyeti gereği alansal kaynaklı emisyona neden olan (madenler, taş ocakları, hazır beton, kırma-eleme-öğütme vb.) tesislerin çevre olan etkilerinin tespit edilebilmesi için, Hava kalitesi ölçümleri yapılmalıdır.

Laboratuvarımız tarafından hizmet verilen kapsamlar;

  • Partikül Madde (PM10, PM 2.5) Tayini
  • Çöken Toz Tayini
  • Çöken Toz ve Partikül Madde İçerisinde Ağır Metal (As, Cd, Ni, Pb, Tl) Tayini
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Kükürtdioksit (SO2) Tayini
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Azot oksitlerin (NOx) Tayini
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Hidrojen Sülfür (H2S)
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Flor (HF), Klor (HCl) Tayini
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Amonyak (NH3) Tayini
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Ozon (O3) Tayini
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC+BTEX) Tayini