Havuz Suyu Analizi

HAVUZ SUYU ANALİZİ

Yüzme havuzları; eğitim, eğlence ve tedavi gibi çeşitli amaçlara yönelik olarak işletilen alanlardır. Konumlarına göre; açık, kapalı ve açılıp kapanabilen havuzlar, kullanım amaçlarına göre; özel, yarı özel ve genel havuzlar, yapım tekniğine göre; hazır, betonarme ve prefabrik havuzlar, kullanım sularına göre; tatlı su, deniz suyu, mineral su kullanan havuzlar olarak gruplandırılırlar.

Yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları ve şartları T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından son olarak 3 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı [Değişiklik; 15 Aralık 2011 tarihli ve 28143 sayılı] Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik” ile bildirilmiştir. Bu yönetmelikte yüzme havuzlarında olması gereken “Ek-1 Kimyasal özellikler”, “Ek-2 Fiziksel özellikler” ve “Ek-3 Mikrobiyolojik özellikler” belirtilmiştir.

Ek–1 Kimyasal Özellikler

Parametre Analiz Aralığı Birim Sınır Değerler
En az En çok
Siyanürik asit (1) Ayda bir defa mg/L 100
Biguanid (2) 2 30
Hidrojen Peroksid (2) 40 80
pH (2) 6,5 7,8
Amonyum (2) 0,5
Nitrit 0,5
Nitrat 50
Bakır 1
Alüminyum 0,2
Toplam alkalinite (2) (CaCO3) 30 180
Bağlı klor (3) 0,2
Kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor (3) 1 1,5
Açık yüzme havuzu suyu serbest klor (3) 1 3
Serbest klor (4) 0,3 0,6

(1) Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda bakılır.
(2) Suyun dezenfeksiyonunda “hidrojen peroksit + biguanide” kullanılması halinde hidrojen peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu durumda pH 8,2 , amonyum 1,5 ve toplam alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır.
(3) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır.
(4) Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda aranacak düzeydir.
NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

Ek–2 Fiziksel Özellikler

Parametre Analiz Aralığı İstenen Değer
Renk Ayda bir defa Pt/Co olarak 10 birim
Bulanıklık Ayda bir defa SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da NTU veya FNU olarak 0,5 birim
Sıcaklık (1) Ayda bir defa   En az En çok
Kapalı havuz 26 C 28 C
Açık havuz 26 C 38 C

(1) Sıcaklık ölçümü havuz mahallinde yapılır.

Ek–3 Mikrobiyolojik Özellikler

Parametre Önerilen Metot (1) Analiz Sıklığı (2) Sınır Değerler
Toplam koloni (jerm) sayısı   TS EN ISO 6222 Ayda bir defa 200 CFU(3) /ml
Toplam koliform bakteri TS EN ISO 9308-1 0/100 ml
Escherichia coli TS EN ISO 9308-1 0/100 ml
Pseudomonas aeruginosa TS EN ISO 16266 0/100 ml

(1)  Laboratuvarlar önerilen metot dışında, referanslarını göstermek şartı ile başka bir metodu da  kullanabilir.
(2)  Yüzme havuzu kullanımının yoğun olduğu dönemlerde analiz sıklığı ayda iki defa olmalıdır.
(3)  CFU Colony Forming Unit (koloni oluşturan birim).