İş Hijyeni Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

İş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatları gereği, çalışma ortamlarında bulunan ve çalışanların sağlığına olumsuz etki edebilecek etmenlerin, çalışanlar üzerindeki etkisinin ölçülmesi İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş, İş Hijyeni Ölçüm Test ve analiz laboratuvarları tarafından gerçekleştirilmelidir.

Her çalışma ortamındaki faaliyetlerin çalışan sağlığı üzerine etkisi birbirinden farklılık göstermekle birlikte, laboratuvarımız tarafından hizmet verilen ölçümler şunlardır;

 • Gürültü Maruziyeti Ölçümleri
 • Toz Maruziyeti Ölçümleri
 • Termal Konfor Ölçümleri
 • Ağır Metal Maruziyeti Ölçümleri
 • VOC (Uçucu Organik Kimyasal) Maruziyeti Ölçümleri
 • İnorganik Asit (H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3, HBr) Maruziyeti Ölçümleri
 • Toksik Gaz Ölçümleri
 • EL-Kol Titreşim Maruziyeti Ölçümleri
 • Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti Ölçümleri
 • Silika (SiO2) Maruziyeti Ölçümleri
 • Formaldehit Maruziyeti Ölçümleri
 • Aydınlatma Ölçümleri