Laboratuvar Kurulum Danışmanlığı

ÇEVRE VE İŞ HİJYENİ LABORATUVARI KURULUM DANIŞMANLIĞI

TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” standardı, numune alma dahil, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bir laboratuvarın yeterliliğinin tanınması için sağlaması gereken genel şartlar ile standart dışı ve laboratuvar tarafından geliştirilen metotlarla yapılan deney ve kalibrasyon hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin şartları kapsar.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı personel sayısına veya deney ve/veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuvarlara uygulanabilir.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı laboratuvarın kalite, idarî ve teknik işlemleri için yönetim sistemlerini geliştirmeleri amacıyla kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu standard, laboratuvarın müşterileri, yasal yetkililer ve akreditasyon kuruluşları tarafından, laboratuvarların yeterliklerinin tanınması ve onaylanması için de kullanabilir.

Deney ve kalibrasyon laboratuvarları, bu standardın şartlarına uyduğu takdirde, deney ve kalibrasyon faaliyetlerinde ISO 9001’in ilkelerini de karşılayan bir kalite yönetim sistemi uygulamış olurlar.

Çevre Ölçüm ve Analiz laboratuvarı olarak veya İş Hijyeni ölçüm ve analiz laboratuvarı olarak faaliyet göstermek isteyen laboratuvarların TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre Kalite yönetim sistemlerini kurmaları gerekmektedir.

Firmamız, Çevre laboratuvarı veya İş Hijyeni laboratuvarı olarak faaliyet göstermek isteyen laboratuvarlara TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kalite sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi aşamalarında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Laboratuvar Kurulum danışmanlığı kapsamında verdiğimiz hizmetler;

  • TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Temel Eğitimi
  • TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Yönetim sistemi dokümantasyonu hazırlama ve eğitimi
  • Kalite Yönetim Sistemi Kurulması, İşletilmesi ve Uygulamaları
  • Faaliyet gösterilecek kapsamdaki metotların dokümantasyonu ve eğitimi
  • Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi
  • Geçerli kılma ve belirsizlik çalışmalarının yapılmasında metot eğitimi ve dokümantasyon desteği
  • Tabi olunan yönetmeliklerle ilgili mevzuat eğitimi
  • Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi ve İş Hijyeni Test Ölçüm ve Analiz Yeterlik Belgesinin alınması için, Laboratuvarın kurulumundan yetki alınmasına kadar geçen süreçte cihaz alımı, sistem kurulumu ve işletilmesi vb.  her aşamada danışmanlık desteği