Atık Yağ Analizi

ATIK YAĞ ANALİZİ

Tesislerin, makinelerden yada diğer  faaliyetleri sonucu oluşan atık yağları ve izolasyon sıvılarını , “Atık yağların kontrolü yönetmeliği” kapsamında kategori analizlerini yaptırıp, geri kazanım yada bertaraf tesislerine göndermeleri gerekmektedir.

Yapılması gereken kategori analizleri;

  • Arsenik Tayini
  • Kadmiyum Tayini
  • Krom Tayini
  • Klorür Tayini
  • Kurşun Tayini
  • Toplam Halojen Tayini
  • PCB Tayini
  • Parlama Noktası Tayini