Çevresel Gürültü ve Ses Ölçümü

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE SES ÖLÇÜMÜ

Çevresel Gürültü Ölçümleri, tesis ve işletmelerin faaliyetleri sırasında oluşan titreşim ve gürültünün çevreye verdiği rahatsızlığın değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesis ve faaliyetler için “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı” Çevre izni alma zorunluluğu bulunan tesisler çevre izin işlemleri kapsamında ve bünyesinde gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak müzik yayını yapan işletmeler canlı müzik ruhsatı işlemleri için ses / gürültü ölçümlerini yaptırmak ve ölçüm sonuçlarının Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri sağlamak ile yükümlüdür.

İzne Tabi Olmayan Tesisler ile Eğlence yerlerinin şikayet, yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme ya da canlı müzik izni alma sürecinde meydana getirdikleri gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi amacı ile Çevresel Gürültü Ölçümlerini yaptırması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Psiko Teknik Değerlendirme) ( 15.05.2015 Tarihli ve 29356 sayılı Resmi Gazete) Ek-4 ve Psiko-Teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesinde Sürücülerde Aranılacak Şartlar ile Değerlendirme Muayeneye İlişkin Şartlarda Merkezlerin Ruhsatlandırılması bölümü Madde 8’e göre merkezlerin başvurularında “4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre belediyeler ya da yetki verdiği kurumlar tarafından düzenlenmiş, test odasının 25-35 dB arası olduğunu gösterir ses ölçüm raporu” ibraz edilmesi zorunludur.