Emisyon Ölçümü

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Tesislerin emisyon değerleri, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ile kontrol altına alınmaktadır.

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında yer alan tesisler 2 yılda bir emisyon ölçümleri yaptırmalıdır.

Bu ölçümler “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olmuş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” almış yetkili çevre laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımız tarafından hizmet verilen emisyon ölçümleri şunlardır;

 • Toz Tayini
 • Yanma Gazları (CO, O2, SO2, NO, NO2, Nox) Tayini
 • İslilik Tayini
 • Nem Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Hız ve Kütlesel Debi Tayini
 • Fosforik Asit (H3PO4) Tayini
 • Nitrik Asit (HNO3) Tayni
 • Sülfirik Asit (H2SO4) Tayini
 • Hidrojen Sülfür (H2S) Tayini
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Tayini
 • Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini
 • Klor (HCl) ve Flor (HF) Tayini
 • Halojenli Bileşikler (HCl, HF, HBr, Cl2, Br2) Tayini
 • Ağır Metal ( Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Tl, Zn, Fe, Mg, Ca, Sr, Sn, V) Tayini
 • Poliklorlu Bifeniller (PCB) Tayini
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Tayini
 • Amonyak (NH3) Tayini
 • Siyanür (HCN) Tayini
 • Altı Değerlikli Krom (Cr+6) Tayini
 • Formaldehit (CH2O) Tayini