Toprak Analizi

TOPRAK ANALİZLERİ

Toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi amcacı ile ülkemizde “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Yönelik Yönetmelik” uygulanmaktadır.

Yaptığımız analizler;

 • Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen
 • Asbest
 • pH
 • Toplam Organik Halojen
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları
 • Yağ-Gres
 • Toplam Uçucu Organik Bileşikler
 • Kadmiyum
 • Civa
 • Çinko
 • Bakır
 • Nikel
 • Krom
 • Kurşun
 • Selenyum
 • Arsenik
 • Antimon
 • Molibden
 • Titanyum
 • Kalay
 • Baryum
 • Berilyum
 • Bor
 • Uranyum
 • Vanadyum
 • Kobalt
 • Talyum
 • Gümüş