Laboratuvar Kurulum Danışmanlığı

Firmamız, Çevre laboratuvarı veya İş Hijyeni laboratuvarı olarak faaliyet göstermek isteyen laboratuvarlara TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kalite sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi aşamalarında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Devamı

Emisyon Ölçümleri

Tesislerin emisyon değerleri, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ile kontrol altına alınmaktadır. “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında yer alan tesisler 2 yılda bir emisyon ölçümleri yaptırmalıdır. Devamı

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri

Alansal kaynaklı emisyona neden olan (madenler, taş ocakları, hazır beton, kırma-eleme-öğütme vb.) tesislerin çevreye olan etkilerinin tespit edilebilmesi için, Hava kalitesi ölçümleri yapılmalıdır. Devamı

İş Hijyeni Ölçümleri

İş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatları gereği, çalışma ortamlarında bulunan ve çalışanların sağlığına olumsuz etki edebilecek etmenlerin, çalışanlar üzerindeki etkisinin ölçülmesi gerekmektedir. Devamı

Atık Yağ Analizi

Tesislerin, makinelerden yada diğer faaliyetleri sonucu oluşan atık yağları ve izolasyon sıvılarını , “Atık yağların kontrolü yönetmeliği” kapsamında kategori analizlerini yaptırıp, geri kazanım yada bertaraf tesislerine göndermeleri gerekmektedir. Devamı

Su/Atık Su/Deniz Suyu Analizleri

Deniz Suyu, Yer altı ve yer üstü suların kalitesinin korunması kirliliğin önlenmesi, endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atık suların alıcı ortamlara ve denizlere deşarjının kontrol altında tutulması amacı ile ülkemizde yürürlükte olan mevzuatlar gereği analizlerin yapılması gerekmektedir. Devamı