Emisyon Performans Ölçümleri

EMİSYON PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

Tesislerin emisyon değerleri, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ile kontrol altına alınmaktadır.

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında yer alan tesisler 2 yılda bir emisyon ölçümleri yaptırmalıdır.

Tesislerde bulunan yakma, proses, proses yakma ünitelerinden kaynaklanan emisyon değerlerindeki değişimler, ünitenin verimli çalışmasını sağlamak, ünitelerin çıkışlarında bulunan filtre sistemlerinin verimini görerek filtre değişimi gerekip gerekmediği hakkında bilgi sahibi olabilmek amacıyla emisyon ölçümlerinin belirli periyotlarda yapılması, tesislerin yakıt ve ham madde sarfiyatını azaltacağı gibi, çevreye de önemli katkılar sağlayacaktır.