İçme ve Kullanma Suyu Analizi

İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZİ

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin Ek-1, c bendinde yer alan gösterge parametrelerinin (alüminyum, amonyum, klorür, C. perfringens (sporlular dahil), renk, iletkenlik, pH, demir, mangan, koku, oksitlenebilirlik, sülfat, sodyum, tat, 22 °C’de koloni sayımı, koliform bakteri, toplam organik karbon (TOC), bulanıklık) analizi ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

İş yeri ortamında çalışanların sağlığını korumak için kontrol amaçlı olarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı tarafından; çalışma ortamlarında kullanılan su sebillerinden, su depolanma amacı ile kurulan tanklardan, işletme için kullanılan kuyulardan, tanker ile elde edilen sulardan içme ve kullanma suyu analizi için akredite laboratuvara numune aldırılır.